Kontakt

Vi mangler for øyeblikket kartdata for denne barnehagen.

Besøksadresse

Eidsvågneset Barnehage
Orreveien 8 B
5101 EIDSVÅGNESET

Postadresse

Eidsvågneset Barnehage
Orreveien 8 B
5101 EIDSVÅGNESET

Telefon

Hovednummer:55 25 75 62
Mobiltelefon:481 07 709
Stor avdeling:55 25 75 62
Liten Avdeling:55 25 75 62