Til nye barn og foreldre

Først og fremst velkommen til barnehagen. Som nye «kunder» er dere også med i eierskapet til barnehagen vår og er med på å prege framtiden i barnehagen.

Av formaliteter så er Eidsvågneset Bhg en privateid bhg.. 40 barn/ 9 ansatte og med åpningstid 07:45-16:15. Pris på barnehageplass er 3000.-. Vedtekter etc. ligger ute på våre hjemmesider http://www.eidsvagneset.barnehage.no/Hjem .

Litt info om hvordan vi gjør det her i barnehagen. Det vi er mest opptatt av, og som kan virke litt forvirrende i en startfase, er at vi ønsker at barn er i lek. At de får tid til å leke, får tid til å finne venner og lekekamerater, og at de dermed må gjerne bruke litt energi på å finne ut av dette. Så nå i denne begynner fasen så er vi litt tålmodige på dette feltet. For dere som har hatt barn i andre barnehager, så kan dette oppleves litt annerledes og muligens litt «laidback». Vi voksne stiller oss litt avventende for å gi barnet en mulighet til å styre sin framdrift etter egne behov og ønsker. De aller fleste barn fikser dette kjempebra, om de bare får lov til det. Om noen skulle få behov for litt hjelp, står vi bare 1 meter unna.

På den minste avdelingen vil vi naturlig være tettere på barna i denne fasen, og også utover høsten. De minste får også frihet til å utforske omgivelsene fullt ut. Men omsorg og trygghet for barna er viktig i vår barnehage, så vi vil alltid være rett bak dem. Erfaringsmessig ser vi at etter bare noen få uker så er barna i gang og leker og knytter sosiale relasjoner seg imellom. Å kunne leke er en ferdighet som faktisk må læres og trenes som alle andre ferdigheter – og vi ønsker at barn i vår barnehage skal bli kvalitativt god til å leke.

Som en kontrast til det overnevnte, vil aktiviteter stå i kø. Det skal ikke mangle på opplevelser og inntrykk hos barna. Vi er mye på tur, har mye musikk, går fast på bading hver onsdag, og bruker biblioteket i Åsane, Barnas hus med flere, for kulturopplevelser. Vi har «egen gruppe for avgangselever» og mye mer.

Info til dere foreldre kommer på en skjerm i garderoben og på månedsplaner som blir utlevert, mail osv.. Det er noen som påstår at vi driver etter "silent airport system" så følg med! Aktivitetsnivået er høyt og det er noe på gang hele tiden. Men det aller viktigeste er å komme, ha med seg mat og klær etter været, og godt humør. Når vi har aktiviteter som avviker mye fra det vanlige, sørger vi for at alle blir informert.

Vi oppfordrer til å merke alle klær og sjekke garderobehyllen hver dag.

Hilsen

Styrer: Geir 

mob 48107709

tlf bhg 55257562

Småbarnsavdeling:

Bjørn Kåre - Pedagogisk leder

Maren - Førskolelærer

Isabel - Assistent

Stor avdeling:

Knut - Pedagogisk leder

Beate - Assistent

Agnieszka - Assistent

Erik - Assistent

Britt - Støttepedagog

Utegruppen:

Gaute - Pedagogisk leder

Monica - Førskolelærer