Musikk - satsningsområde

Musikk er noe som står vårt hjerte nært.

Musikk dreier seg ikke bare om å synge. Gleden ved å høre musikk og selv utøve den ser vi hver dag i barnehagen blant barna. Men musikk gir oss så mye mer. Gjennom musikken trigger vi følelser, vi øver opp motorikk og koordinasjon gjennom bevegelsessanger, språket vårt lærer vi også bl.a. gjennom sangene vi synger, mattematiske begreper som over under, minste, mellomste og største, finner vi masse av i sangene vi synger. Og tallrekker («1 og 2 og 3 indianere»). I tillegg kan vi dramatisere og lage fortellinger ved å sette sammen flere kjente sanger f.eks.. I tillegg er der en enorm glede som oppstår blant barna når vi holder på med musikken vår.

Musikk og sang er også veldig synlig i hverdagen. Der er mye spontansang blant voksne og barn og samlingsstundene våre er et naturlig valg for musikkutøvelse. I og med at vi er mange voksne som spiller instrumenter er det naturlig at disse blir dratt fram også i mer uformelle situasjoner i løpet av dagen. I barnehagen vår har vi en del voksne som spiller instrumenter bl.a. trommer, bassgitar og vanlig gitar. Disse har dannet bandet «Til duk og dekket bord» som er blitt en viktig del av virksomheten.

Duk og dekket bord
Duk og dekket bord spiller konsert. (Bilde tatt av Åsane Tidende)

Bandet driver «oppsøkende virksomhet» og reiser rundt og underholder med musikk i forskjellige barnehager, og på arrangementer på Åsane bibliotek. Barna er også med på disse turene.