Visjoner for Eidsvågneset bhg.

Eidsvågneset barnehage skal være en synlig aktiv del av nærmiljøet.

Vi skal være inkluderende ovenfor alle som kommer innenfor vår dør. Vi ser på oss selv som ”formidlere av likeverd og som bidragsytere ovenfor storsamfunnet” Det vil vi fortsette med.

Det er barns behov for en helhetlig utvikling som skal styre personalets metodevalg, motorisk, språkmessig, sosialt og emosjonelt.

Vi vil velge å bruke friluftsliv og musikk som hovedmetoder for å støtte opp om barns helhetlige utvikling.

Vi vil bruke den friheten som rammeplanen gir til både spontant og planlagt kunne oppsøke aktiviteter og tilbud som gir barn utvikling og opplevelser utover den vanlige hverdag.

Vi skal ha et mangfold blant ansatte, både i alder og kjønn.

Barnehagen skal ikke overta sentrale foreldrefunksjoner, men supplere foreldre i deres egen oppdragerrolle. Foreldre er viktigst.

Vi skal være god på vår kommunikasjon og på vår omsorg med små barn.

Vår hverdag skal preges av humor.