Kulturkveld

Hver høst har vi en kultur kveld. Tema og innhold, form og uttrykk varierer fra år til år. Alt i fra film til multimedia orienterte oppsetninger. Vårt utgangspunkt er at ALLE barna skal være med, Det skal være noe av digitalt uttrykk, musikk og lys. Under er utdrag av oppsetningen vi hadde i 2013. Liten avdeling framfører Bukkene Bruse som skyggeteater.