Friluftsliv - satsningsområde

Skogsområdet Friluftsliv er et av våre satsningsområder. Dette kommer til uttrykk ved at vi gjennom barnehageåret legger opp til mye fysisk aktivitet. Både liten og stor avdeling har faste turdager, i tillegg så er stor avdeling delt opp i 3 grupper der hver gruppe rullerer på å være i en «utegruppe». Dette betyr at hver 3. uke så bytter gruppene på å være i «utegruppen». Utegruppen oppholder seg mest i skogsområdet vårt eller de reiser på forskjellige arrangement. Bl.a. reiser denne gruppen hver onsdag til stemmemyrshallen for å bade, 1 barn fra liten avdeling er også med.

Skogsområdet
Utegruppen i skogsområdet vårt

Både liten og stor avdeling har fått laget et område i nærliggende skog som vi benytter mye. Utegruppen til stor avdeling har området som fast base, liten avdeling har turdag hver torsdag og benytter da en annen og litt mer tilgjengelig del av skogen.

Skiskyting
Skiskyting under barnehagens eget OL

Førskolebarna vil ha litt flere aktiviteter enn de andre barna. I løpet av barnehageåret vil de bestige de 7 fjell, være med på barnehagens storsatsning - fotballturnering i vestlandshallen, og skitur til Voss med overnatting.

Barnehagens uteområde ble bygget om for få år siden og her har vi laget til store områder uten lekeapparat. Det ble laget kunstige bakker, og underlaget varierer mellom gress, grus og asfalt. Terrenget er både ulendt og ikke ulendt slik at både store og små får utfordringer og kan oppleve mestring.

Curling
Curling i grillhytten

Disse områdene innbyr til fysisk utfoldelse som bl.a. fotball, sykling, skigåing, aking, skøyting og regel leker. Tanken er at vi ikke ønsker å legge for mye føringer i leken som barna har. Barnas egen kreativitet og initiativ gir mangfold i leken som utøves i et utfordrende og varierende utemiljø. Samtidig har vi lagt til rette for at barn kan ha roligere aktiviteter uten å bli forstyrret.

Aktiviteter for barna:
Smalahovefest i oktober.
Fotballturnering på høsten.
Skitur til Voss med overnatting.
Mjølfjell m/ foreldre uken før påske.
Overnatting i barnehagen.
Bading hver onsdag hele året.

Tromming
Bading hver onsdag